Göreme Belediyesi

İmar Birimi

Müdür : Duygu ÇEKİÇ - Berkay DOĞRU
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 124


İmar Birimi Göreme'deki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür. Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölövesi, ada ve ada ve ağaç revizyonlarını düzenler, tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür. Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümenince karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserler statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar. Taşınmaz Kültür Varlıklarına ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.