Göreme Belediyesi

İş ve İşçi sorumlusu

Müdür : Mustafa TOSUN
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 104


Belediyenin istihdam yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, işgücü planlaması ve organizasyonu, performans değerleme sistemi, personel kariyer planlama sistemi, rotasyon sistemi, iç hizmetler, kurum personeline yönelik kurum içi eğitim vb. faaliyetlerini üst yönetimce belirlenmiş genel politika ve prensipler çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmek, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve kuruluştaki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlama ve organizasyon çalışmalarını yürütmek, kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak sureti ile astlarının faaliyetlerinde en etkin ve verimli sonucu alacak şekilde çalışmalarını temin etmek ve kurumun genelinin eğitim çalışmalarını organize etmek personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek, belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik yayınların temin edilmesi ve ilgili çalışanlar tarafından yararlanılmasını sağlamakla görevlidir.