Göreme Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür : Nuh İLHAN 
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 105


Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, Belediye Encümeni'nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmakla görevlidir.