Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişindedir. Nef ve narteks arası 2 arkadla birbirinden ayrılmıştır. Nartekste yeralan mezar nişi ve zemindeki mezarlar büyük bir ihtimalle kilisenin donörüne ve yakınlarına aittir.
 
Nef enine beşik tonozlu, dikdörtgen planlı ve 3 apsislidir. Dikdörtgen nefin sol uzun yüzündeki apsislerden biri büyük, ikisi küçüktür.
 
Nefteki mezar nişinin kime ait olduğu bilinmemektedir. Nişin tonozundaki 3 adet Malta Haç’ı Tanrı’yı, oğlu İsa’yı ve Kutsal Ruh’u temsil etmektedir.
 
Kilise, Rahibeler Manastırı’nda oldğu gibi 2 tür boyama tekniğine sahiptir. Kırmızı boya ile doğrudan ana kayaya uygulanan geometrik süslemelerin yanısıra secco teknigi de uygulanmıştır. St. Basil Şapeli 11. yüzyıla tarihlenmektedir.
 
Sahneleri:Ana apsiste İsa portresi, ön yüzünde Meryem ve çoçuk İsa, kuzey duvarında at üzerinde Aziz Theodore, güney duvarında ise yine at üzerinde ejderle savaşan Aziz George tasviri, Aziz Demetrius ve 2 azize tasviri bulunmaktadır.