Tokalı Kilise ile Meryem Ana Kilisesi arasında yeralır. Kilise, girişteki geyiği izleyen Aziz Eustathios tasvirinden dolayı bu adla anılmaktadır.
 
Uzunlamasına dikdörtgen planlı ve 2 nefli olan Kilise, bu özelliğinden dolayı Göreme’de tek örnektir. (Ürgüp Şahinefendi Köyü yakınlarındaki Kırk Şehitler Kilisesi de bölgedeki 2. iki nefli kilisedir. Herikisi de beşik tonozlu olan neflerin aralarında geçişi sağlayan kemerli sütunlar yeralır. Daha önce tek nefli olan kiliseye 2. nef daha sonra ilave edilmiştir. Heriki nefte de birer apsis bulunmaktadır.
 
Küçük boyuttaki kuzey nefin mezarlık olarak kullanıldığı zemindeki çok sayıdaki mezarlardan anlaşılmaktadır. Güneydeki nefin duvarlarında çeşitlmi aziz tasvirleri, tonozunda ise İncilden alınmış sahneler resmedilmiştir.
 
10. yüzyıl sonlarına tarihlenen Aziz Eustathios Kilisesi’nde kazıma tekniğiyle yapılmış 1148/1149 tarihleri bulunmaktadır.
Sahneleri: Peygamberlerin görünümü, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Yusuf’un Meryem’i suçlaması, Beytüllahim’e yolluculuk, Doğum, Üç müneccim’in tapınması, Yusuf’un rüyası, Mısır’a kaçış, Masum çocukların katliamı, İsa’nın