Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yeralan Azize Catherine Şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonludur. Narteks zemininde dokuz mezar, duvarlarında ise iki nişli mezar (arkosolium) yeralır.
 
Şapelin sadece naos kısmı figürsl dekorasyonlar içermektedir. Pandantifler kabartma geometrik süslemelerle bezenmiştir.
Anna adındaki donor tarafından yaptırılan Azize Catherine Şapeli, 11. yüzyıla tarihlenmektedir.
 
Sahneleri:Templonlu apsiste Deesis, altında madalyonlar içinde kilise Babaları, (Gregory, Basil, John Chrysostom) kuzey haç kolunun güney duvarında at üzerinde Aziz George, karşısında Aziz Theodore, Azize Catherine ve diğer aziz tasvirleri.