Azize Catherine şapelinin arkasında bulunan Çarıklı Kilise’ye demir bir merdivenle ulaşılabilmektedir. Kilisenin altında bulunan yemekhane, kayaya oyulmuş ince uzun bir masa ve onu çevreleyen oturma yerlerinden ibarettir. Uzun köşesindeki niş içine ‘Son Yemek’ sahnesi resmedilmiştir.
 
Kilise iki sütunlu, (diğer sütunlar köşelerde paye şeklindedir.) kuzey, güney ve batı haç kolları beşik tonozlu dört kubbeli ve üç apsislidir. Ana apsis orjinalde templonlu olarak inşa edilmiş, ancak daha sonra yıkılmıştır.
 
İsa’nın göge yükseliş sahnesinin altında bulunan ayak izlerinden dolayı kiliseye ‘Çarıklı Kilise adı verildiği sanılmaktadır. Sahnelerde İsa’nın hayatını konu alan siklus, İbrahim peygamberin misafirperverliğini gösteren Tevrat’tan alınan sahne, aziz ve bani tasvirleri iyi muhafaza edilmiştir.
Elmalı ve Karanlık Kilise’ye benzemekle beraber, İsa’nın çarmıha girişi ve çarmıhtan inişi sahnesi farklı özelliğidir.
Ana kubbede İsa Pantokrator, madalyonlar içinde melek büstleri yeralır. Ayrıca ana apsise Deesis, kuzey apsise Meryem ve çoçuk İsa, güney apsise ise Melek Michael resmedilmiştir.
Kilise, 12. yüzyıl sonu, 13. yüzyıl başına tarihlenmektedir.
Sahneleri:Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, İhanet, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri.