Adını içinde bulunduğu bağın sahibinden alan kilise, Göreme’nin Karşıbucak mevkiindedir. Gerek Göreme gerekse Kapadokya kiliselerinde ender rastlanan bazilika tipindeki bu kilise 3 apsisli ve ana apsisi templonludur. Templonlu apsisler, Erken Bizans Dönemi’nde oldukça yaygındır. (Templonlarda yeralan pencere gibi açıklıklar perde ile kapatılarak dışarıda bulunan halkın içerdeki ayini izlemesi önlenebilmektedir. 11. yüzyıldan sonraki templonlarda ise perde yerine ikonalar kullanılmıştır. Bu templonlu apsiste ayrıca baş piskoposun oturduğu kaya oyularak yapılmış bir taht bulunmaktadır. Daha küçük boyuttaki yan apsislerde ise ayinlerde kullanılan malzemeleri koymaya yarayan plaster ve nişler yeralır.
 
Ana apsisin önünde ana kayanın oyulmasıyla biçimlendirilmiş, dört basamaktan oluşan vaaz vermeye yarayan bir ambon yeralır.
3 nefi bulunan kilisenin orta nefi beşik tonozlu, yan nefleri ise düz tavanlıdır. Bir nefi kısmen yıkılmıştır. Nefler birbirlerinden dörder dikme ile ayrılmıştır. Dikmelerin üzerlerinde sütun biçiminde kabartmalar yeralır.
 
Kilisenin narteks kısmında nişlerin içine oyulmuş kilisenin papazlarına veya donörlerine ait mezarlar (arkosolium) bulunmaktadır.
18. veya 19.yüzyılda güvercinlik olarak kullanılan Durmuş Kadir Kilisesi, Erken Bizans Dönemi’ne 6-7. yüzyıla tarihlenmektedir.