Müdür : Musa SAVAŞ / Tuba TURGUT
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 130

GÖREV TANIMI:
•Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların(gayrimenkuller) kayıtlarını düzenli bir şekilde tutarak takip ve kontrolünü gerçekleştirmek, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini planlamak, söz konusu taşınmazların işgallerden korunmasını ve işgal durumlarında ise kira ve ecr-i misil işlemlerini uygulayarak halihazır işgallerin gelir artırıcı öğelere dönüşmesini sağlamak, etkin, yasal, şeffaf yöntemlerle Taşınmaz Yönetim Planını oluşturmak ve yönetmek,
• Belediyemiz hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkan ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak,