Evlendirme Memuru : Yaşar GÜZEL
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili: 130

Evlendirme Memurluğu Görev ve Sorumlulukları
Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenmeyi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler. Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar. Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır. 
 
                NİKAH İŞLEMLERİ İSTENECEK BELGELER 
1- Nüfus cüzdanı,T.C. veya Geçici Kimlik Belgesinin  aslı ve fotokopilerinin olması (resimli olması gerekmektedir.)
2- Evlenecek Çiftlerden birinin Nikah işlemi yapmak istediği  yerleşim yerinde ikamet ettiğini  belgeleyen Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi.(İkameti olmayanlar bağlı oldukları Belediye Evlendirme Dairesinden, izin belgesi alarak Nikahını işlemi yaptırmak istediği  evlendirme dairesine  müracaat edebilirler).
3- En az 6 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez).
4- Nikah işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli yaş şartı;  16 yaşını doldurup,17 yaşından  gün almış  adaylar Aile Mahkemesin den izin belgesi alarak ,  17 yaşını doldurup, 18 yaşından gün alan evlilik adayları ise  anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).
5- Evlenecek Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları son medeni durumlarını  belirten nüfus kayıt örnekleri ve fotokopileri.
6- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların nikah işlemi için  Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kaldırılması kararı almaları zorunludur.
7- Daha önceden evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni durumları .
8-  a)Evlenecek çiftlerden birisi veya her ikisi Yabancı uyruklu ise Pasaportun Noter tasdikli tercümesi. 
      b)  Konsolosluklardan  alınacak bekarlık belgesi , evlenme izin belgesi Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilip noterden onaylatılacak. 3 adet fotokopi çekilecek. Bulunduğu ilde konsolosluğu yoksa Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alınacak bekarlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak.
9- Yabancı uyruklular için Vize ve pasaportun süresi bitmiş ise [ nikah işlemleri ] için müracaat edemezler.
10- Evlenecek çiftlerin Sağlık ile ilgili yapması gereken işlemler; sağlık raporları ve fotokopileri. Hükümet Tabipliği, Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinden alınacaktır.(sağlık raporundaki gerekli testler:HIV-ELISA, HBSAC-SARILIK, VDRL-SİFİLİS VE AKCİĞER RÖNTGENİ)
11- Müracaat işlemleri sabah 08.30-11.30 saatleri arasında olup çiftlerin işlemlere birlikte  gelmeleri gerekmektedir.
12- İşlemler için  evraklar siyah pilot kalem veya dolma kalem ile doldurulacaktır.
13- Evlenecek çiftlerden herhangi birisi ,mal ayrılığı talebinde bulunacak ise
noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ , müracaat işlemi sırasında yanlarında bulunduracaklardır.( 1 asıl,1 fotokopi)
14- Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin  nikah başvuru işlemi sırasında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmaları gerekmektedir.
15- Başvuru  evrakları işleme alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 ay dır.
16-  2 adet posta pulu verilmesi gerekecektir.