ASKI İLAN TUTANAĞI

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi İsali Gaferli Avcılar Mahallesi’nde bulunan 9417, 9416, 9415, 9414, 6614 ve 6630 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan yeni uygulamaya ilişkin parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 13.12.2022 tarih ve 144 sayılı Encümen Kararına istinaden 13.12.2022tarihinden itibaren 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmış ve Belediyemiz İlan Panosu ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.

İş bu tutanak tarafımızca düzenlenip imza altına alınmıştır.

İLAN TARİHİ:  13.12.2022

ASKIDAN İNME TARİHİ: 13.01.2023Kategori : DUYURULAR
Eklenme Tarihi : 13/12/2022
Görüntüleme Sayısı : 1450