Kamuoyunun Dikkatine;

Bazı ulusal ve yerel medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin açıklamamız ektedir:
Kapadokya Engelliler Derneği, dernekler kanunundan yararlanan haklarla kurulmuş, beldemizin ve bölgemizin vatandaşlarına umut olacağı düşüncesi ile takdir toplamıştır. Engelsiz Göreme; Engelsiz Dünya ilkesi ile hizmetlerini planlamakta ve sürdürmekte olan Göreme Belediyesi, sanatın, sporun ve sosyal yaşamın her alanında engelli bireylerimizi desteklemiş ve desteklemeye devam edecektir.
KEYDER, kuruluş ve uygulama politikaları ile iyi niyetli olsa da, kurucusu olan şahıs kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda masum çocuklarımızı ve evlatları için tek bir umut ışığına bile sığınan anneleri ve babaları kullanmaktadır. Şahıs 2016 yılından beridir dilekçesinin belediyemizde bekletildiğini iddia ederken, kamuda süreçlerin nasıl işlediğini bilmediğini ortaya koymuştur. 22.03.2016 tarihinde yazılan dilekçede şahıs şehir plancıları tarafından yapılacak olan mevzi imar planı kapsamında gerekli olan ilgili kurumlardan görüş alınmasını talep etmiş, belediyemiz ise tüm kurumlardan görüşleri almış ve 29.06.2016 tarihinde cevap verilmiştir. Nevşehir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06/04/2016 tarihli yazısında 19/06/2007 tarih ve 728 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun “Doğal(Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı”nın 1. Derece Doğal Sit Alanları başlıklı 1. Maddesine atıfta bulunarak Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir.
Bu tarihte rehabilitasyon merkezi olduğu iddia edilen yapının İl Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kayıtlarında bulunmaması ise oyunun parçasıdır. İllegal bir yapıyı kötü niyet ve umut simsarlığı ile legal hale getirmeye çalışmakla devleti ve insanları bu yalanlarla aldatma çabası kendisini açığa vermiştir.

Derneğin kurucusu olarak kendisini kahraman ve iyilik timsali olarak gösteren şahıs hiçbir zaman iyi niyet ile çözüm bulma arayışına girmemiş, algı oluşturmak maksatlı yalan beyanlarla, 1. Derece Doğal Sit ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan parselde ruhsatlandırma işlemleri için yıllardır gösterdiği yalan, iftira ve karalama çalışmaları bugünde amacına ulaşamayacaktır.
2007 yılında kaçak olarak at çiftliği yapan, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 23.04.2007 tarihli yazısına istinaden yine aynı kurum tarafında belediye nezaretinde yıktırılan ve her dönem aynı aldatmacalarla başka kaçak faaliyetler ile kaçak yapısına elektrik, su, yapı kullanım gibi ruhsatlar almaya çalışan şahsın Göreme Belediyesi meclis üyesi olması kendisine bir ayrıcalık tanımadığı gibi aksine herkesten daha özenli ve dikkatli davranma sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isteriz.
Yine aynı şahısın kaçak yapı için 18.11.2020 tarihli ve 1328 sayılı üst yazı ile belediyemize ulaştırmış olduğu rölöve ve restorasyon projesi yetkili kurum olan Kapadokya Alan Başkanlığı’na sevk edilmiştir.
Tüm bu bilgiler ve belgeler göz önünde bulundurularak, KEYDER’e gerçekten gönül veren ailelerimize ve iyi niyetli yöneticilerine bu kötü zihniyetli insanlara taviz vermemesi ve kendilerini kullandırmamalarını önemle istirham ediyoruz. Göreme Belediyesi olarak KEYDER’in faaliyetlerinin yasal zeminde, kimsenin çıkarları için değil de çocuklarımıza ve ailelerine umut olabilmek maksatlı, yürütebilmesi için gerekli tüm imkanların sağlanması, izni ve denetlenebilirliği ile daha sağlıklı büyümesi için gereken çabayı sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.
Saygılarımızla
Göreme Belediye BaşkanlığıKategori : DUYURULAR
Eklenme Tarihi : 25/02/2021
Görüntüleme Sayısı : 492