İhale İlanı 4

Kiraya verilecek olan kahvehanenin adresi: "İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi Hakkı Paşa Meydanında bulunan 25/Z1 numaralı dükkan."

İhale İlanı 3

Kiraya verilen yerin adresi: " Tapunun 9512 parselde kayıtlı İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi Posta Sokakta bulunan 2/3 numaralı dükkan."

İhale İlanı 2

Kiraya verilen yerin adresi: "Tapunun 462 parselinde kayıtlı İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi Müze Caddesinde bulunan 20/4 numaralı dükkan."

İhale İlanı 1

Kiraya verilen yerin adresi: " Tapunun 462 parselinde kayıtlı İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi Müze Caddesinde bulunan 20/3 numaralı dükkan."