Tokalı Kilise’nin arkasındaki sırtta, Göreme Açık Hava Müzesi’ne yaklaşık 250m. uzaklıkta, Kılıçlar Kilisesi’nin güneyindeki dik yamaçta yeralır. Kapadokya Bölgesi’nde ender görülen bir mimariye sahip olan Kilise’nin nefi enlemesine dikdörtgen planlı, farklı genişlik ve yükseklikteki iki beşik tonozla örtülüdür.
 
3 apsisli, apsisin biri yıkık, önü 3 adet beşik tonozla örtülü olan kilisenin kuzey, güney ve doğu duvarlarında nişler yeralır. Ayrıca batı duvarına 2 adet oda mezar ilave edilmiştir.
 
Genelde freskleri iyi korunmuş olan kilise daha çok aziz tasvirleri ve İncil siklusunun 4 sahnesini içerir. Batı duivarında kucağında çocuk İsa’yı tutan Meryem Ana, hemen altında Melekler Michael ve Gabriel, tonozlarda ve nişlerde ise aziz ve azize tasvirleri yeralır. Gerek figürlerin araları, gerekse arkadlar geometrik ve dama motifi ile süslenmiştir.
 
Nicantrus ve Eronica isimli iki donor tarafından yaptırılan Meryam Ana Kilisesi, 11. yüzyılın birinci yarısına tarihlenmektedir.
Sahneleri: Deesis, Beytüllahim’e yolculuk, Doğum, İsa çarmıhta, Meryem’in ölümü ve aziz tasvirleri