YAZI İŞLERİ (EVRAK KAYIT) BİRİMİ

Müdür : Mustafa TERZİ / Nigar TOSUN /  Tuba TURGUT
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 110

GÖREV TANIMI: 
• Gelen-giden evrak kayıt ve dağıtım hizmetleri,
• Kurum, kuruluş veya kişilerden gelen, birden fazla birimi ilgilendiren veya başka birimlerin görüşünün alınması gereken yazışmaların/başvurularının organizasyonu,