Bu kilise de Durmuş Kadir Kilisesi’nde olduğu gibi adını içinde bulunduğu bağın sahibinden almaktadır. Göreme’nin Karşıbucak mahallesinde bulunan Kilise, 2 apsisli, (apsisin biri yıkık) çapraz tonozlu, haç planlı, haç kolları beşik tonozlu, 2 kubbeli, 4 sütunlu ancak sütunları kırılmıştır.

Apsiste İsayı kucağına alan Meryem Ana tasviri, altında ise yanyana sıralanmış piskopos tasvirleri yeralır. Azizlerin aralarında bulunan çift düğümlü sütunlar 11. yüzyıldan itibaren görülen bir özelliktir. (Bugün bunun benzeri İstanbul Molla Zeyrek Cami’nin minberinde görülür. Ancak devşirme malzemesi olarak kullanılmıştır. Apsisin ön kısmına resmedilen Stefonos isimli aziz, ayini yöneten papaza yardımcı olan azizdir (Diacre). Bunu boynunda sarılı dar eşarptan anlıyoruz. Yakalarında iki haç bulunan piskoposlar bir eliyle kutsal kitabı tutmakta diğer eliyle de takdis etmektedirler.

 

Kilisenin kubbesinde Melek Gabriel ve Michael tasvirleri, pandantiflerde ise altı kanatlı melekler (Serafinler) yeralır. (Serafinler: Tanri ile insanlar arasındaki iletişimi sağlayor. Tanrıya en yakın bulunan ve ona en çabuk ulaşabilen yaratıklardır.) Güneydoğu duvarında asker aziz Theodorus tasviri, yanında ise oldukça küçük boyuktaYusuf Koç Kilisesi’ni yaptıran donör Theodorus isimli şahıs ve ‘Allahın kulu Theodoru’un Duası’ yazısı bulunmaktadır. Bu kilisede asker azizler çoğunluktadır.

Bir süre güvercinlik olarak kullanılan Yusuf Koç Kilisesi, 11. yüzyılan ortalarına tarihlenmektedir. Sahneleri, Müjde, Konstantin ve Helena, Georgios ve Theodorus, Üç Yahudi Gencin Fırında Yakılışı ve aziz tasvirleri