Göreme Belediyesi

Zabıta Amirliği

Müdür : Selim TOSUN
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 114


Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı olan özel bir kolluk kuvvetidir.