Elmalı Kilise’nin bulunduğu kaya blokonun arkasındadır. Haç planlı, iki sütunlu, batı, kuzey ve güney haç kolları beşik tonozlu, merkezi kubbeli, doğu haç kolu ve doğudaki iki köşe mekanı kubbelidir. Biri ana olmak üzere 3 apsislidir. Ana apsisindeki templon yıkılmıştır.
 
Motifler kırmızı boya ile doğrudan ana kaya üzerine uygulanmıştır. Duvarlarda ve kubbelerdeki zengin geometrik motifler, askeri semboller ve anlamları tam olarak tespit edilemeyen ancak sihirli güçleri temsil eden hayvanlar resmedilmiştir. Bu kısımda ayrıca bir duayı içeren yazıt bulunmaktadır.


Ana apsiste yeralan İsa Pantokrator, kuzey haç kolunda at üzerinde ejderle savaşan Aziz George ve Aziz Theodore; batı haç kolunda Azize Barbara tasvirleri daha sonra ilave edilmiştir.
 
Azize Barbara Kilisesi, 11. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmesine karşın ikonoklastik düşünce ile dekore edilmiştir.