Bölgenin bilinen en eski kaya kilisesi olup 4 mekandan oluşur. Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altındaki Kilise, Yeni Kilise’nin kuzeyindeki Yan Şapel.
 
10. yüzyılın başlarına tarihlenen Eski Kilise, bugün Yeni Kilise’nin giriş mekanı şeklinde ise de orjinalde tek nefli, beşik tonozlu bir yapıdır. Doğusuna Yeni Kilise’nin eklenmesi sırasında apsisi tamamen yıkılmıştır. Sahneler tonoz yüzeyine ve duvarların üst bölümüne yerleştirilmiştir. İsa’nın hayatını kapsayan siklus tonozda panellere ayrılmış olup, sahneler sağ kanatta başlayıp sol kanata doğru birbirini takip etmektedir.
 
Sahneleri: Tonozun ortasında aziz tasvirleri, sağ kanadında üst panelde Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Beytüllahim’e yolculuk, Doğum, sol kanattaki üst panelde Üç müneccimin tapınması, Masum çocukların katliamı, Mısır’a kaçış, İsa’nın mabete takdimi, Zekeriya’nın öldürülmesi; sağ kanattaki orta panelde Elizabeth’in takip edilmesi, Vaftizci Yahya’nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya’nın kehaneti, İsa’nın Vaftizci Yahya ile buluşması, Vaftiz, Kana düğünü; sol kanattaki orta panelde Şarap mucizesi, Ekmeklerin ve balıkların çoğaltılması, Havarilerin görevlendirilmesi, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazarus’un diriltilmesi; sağ kanattaki alt panelde Kudüs’e giriş, Son Akşam Yemeği, İhanet, İsa Platus önünde, sol kanattaki alt panelde İsa Golgota Yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın Çarmıhtan indirilmesi, İsa’nın gömülmesi, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın cehenneme inişi, İsa’nın göğe çıkışı. Bu panelin altında aziz tasvirleri; Girişin üstünde ise Başkalaşım sahnesi yeralmaktır.
 
Yeni Tokalı enlemesine dikdörtgen planlı, basit beşik tonozludur. Doğu duvarında kemerlerle birbirine bağlı dört sütun, sütunların arkasında yükseltilmiş bir koridor, koridordan sonra ana apsis ile iki yan apsis yeralır. Beşik tonozlu nefinde İsa’nın siklusu kronolojik sıraya göre daha çok kırmızı ve mavi renkler kullanılarak işlenmiştir. Lapis mavisi, Tokalı Kilise’yi diğer kiliselerden ayıran en önemli özelliğidir.
 
Enlemesine nefte, Aziz Basil’in hayatı, çeşitli azizlerin tasviri ve çoğunluk İsa’nın mucizelerine ait sahneler yeralır. Kilise 10. yüzyılın sonuna ve 11. yüzyılın başına tarihlenmektedir.
 
Yeni Kilise’deki sahneler yine İsa siklusunu içermekle birlikte, Eski Kilise’den farklı sahneler de resmedilmiştir.
 
Sahneleri:Tonozun kuzey kanadında Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Doğum ve Üç müneccimin tapinması, tonozun kuzey duvarında Yusuf’un birinci rüyası, Beytullahim’e yolculuk, altında nişler içinde sekiz aziz tasviri, en altta ise Vaftizci Yahya’nın çağırılması, İsa’nın Vaftizci Yahya ile buluşması, Vaftiz, İsa’nın mabete takdimi, Matta’nın görevlendirilmesi, Havarilerin görevlendirilmesi, Kana düğünü; batı kanadında Mısır’a kaçış, İsa’nın denenmesi, İsa 12 yaşındayken mabette, tonozun merkezinde İsa’nın göğe yükselişi ve Havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; tonozun güney kanadında İlk diakonlar, Pentakost ve Havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; Tonozun güney duvarında tanımlanamayan melekler, altında nişler içinde aziz tasviri, en altta ise Zengin adamın oğlunun iyileştirilmesi, Jairus’un kızının iyileştirilmesi, Felçlinin iyileştirilmesi, Lazarus’un diriltilmesi, Kudüs’e giriş ve son yemek; batı kanadında Ayakların yıkanması; Ana apsiste İsa Çarmıhta, İsa’nın çarmıhtan indirilmesi, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın cehenneme inişi; ana apsisin ön cephesinde İlk diakonlar, İsa ve Samarrali kadın, niş içinde Meryem ve çoçuk İsa; kuzey apsiste ise Peygamberlerin görünümü ve melekler.