Göreme Belediyesi

Kiliseler

Karanlık Kilise

Kuzeydeki kavisli bir merdivenden kilisenin dikdörtgen beşik tonozlu narteksine çıkılır. Narteksin güneyinde ikisi büyük, biri küçük 3 mezar bulunmakt...

Detaylar

Yılanlı (Aziz Onuphrius) Kilise

Girişi kuzeydendir. Ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol uzun d...

Detaylar

Azize Barbara Şapeli

Elmalı Kilise’nin bulunduğu kaya blokonun arkasındadır. Haç planlı, iki sütunlu, batı, kuzey ve güney haç kolları beşik tonozlu, merkezi kubbeli, doğu...

Detaylar

Çarıklı Kilise

Azize Catherine şapelinin arkasında bulunan Çarıklı Kilise’ye demir bir merdivenle ulaşılabilmektedir. Kilisenin altında bulunan yemekhane, kayaya oyu...

Detaylar

Azize Catherine Şapeli

Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yeralan Azize Catherine Şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kollar...

Detaylar

Elmalı Kilise

Asıl girişi vadi yönünde olan Kilise’ye , kuzeyden açılan bir tünel vasıtasıyla girilebilmektedir.

Detaylar

Aziz Basil Şapeli

Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişindedir. Nef ve narteks arası 2 arkadla birbirinden ayrılmıştır. Nartekste yeralan mezar nişi ve zemindeki mezarlar b...

Detaylar

Rahibeler ve Rahipler Manastırı

Göreme Açık Hava Müzesi’nin solunda yeralan peribacasının içine oyulmuş, 6-7 kattan oluşan mekanlar ‘Rahibeler Manastırı’ olarak anılır. Manastırın 1....

Detaylar

Tokalı Kilise

Bölgenin bilinen en eski kaya kilisesi olup 4 mekandan oluşur. Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altındaki Kilise, Yeni Kilise’nin k...

Detaylar

Göreme Açık Hava Müzesi

Burada M.S. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatı yaşanmıştır. Hemen hemen her kaya bloğunun içine kiliseler şapeller, yeme...

Detaylar

Kılıçlar Kilisesi

Kılıçlar vadisinde, Göreme Açık Hava Müzesi’nin yaklaşık 600m. kuzeydoğusundadır. 3 apsisli, haç planlı, dört sütunlu, merkezi kubbeli, haç kolları be...

Detaylar

Aziz Eustathios Kilisesi

Tokalı Kilise ile Meryem Ana Kilisesi arasında yeralır. Kilise, girişteki geyiği izleyen Aziz Eustathios tasvirinden dolayı bu adla anılmaktadır.

Detaylar

Meryem Ana (Kılıçlar Kuşluk) Kilisesi

Tokalı Kilise’nin arkasındaki sırtta, Göreme Açık Hava Müzesi’ne yaklaşık 250m. uzaklıkta, Kılıçlar Kilisesi’nin güneyindeki dik yamaçta yeralır. Kapa...

Detaylar

Saklı Kilise

El Nazar Kilisesi’nin yakınlarında olan Saklı Kilise’nin girişi toprak kayması yüzünden yıllarca önce kapanmış, 1957 yılında bir rastlantı sonucu keşf...

Detaylar

El Nazar Kilisesi

Göreme-Müze yolunun sağındaki vadide, yoldan yaklaşık 800m. uzaklıkta El Nazar vadisindedir. Bir peribacası içine oyulmuş El Nazar Kilisesi, ‘T’ planl...

Detaylar

Yusuf Koç Kilisesi

Bu kilise de Durmuş Kadir Kilisesi’nde olduğu gibi adını içinde bulunduğu bağın sahibinden almaktadır. Göreme’nin Karşıbucak mahallesinde bulunan Kili...

Detaylar

Durmuş Kadir Kilisesi

Adını içinde bulunduğu bağın sahibinden alan kilise, Göreme’nin Karşıbucak mevkiindedir. Gerek Göreme gerekse Kapadokya kiliselerinde ender rastlanan...

Detaylar